Kedves Látogató!

 

 

Számtalan jel mutat abba az irányba, amely a jövő körvonalait mutatja meg a figyelmes szemlélő számára. Ha odafigyelünk a dömping mennyiségben érkező információ áradatra, kiderül, hogy a fosszilis anyagok lelőhelyei körül egyre nagyobb és átláthatatlan konfliktusok alakulnak ki a forrást uralni kívánó érdekcsoportok között.  Belátható, hogy a források kiapadása már nem egy riogatás, hanem egy valóságos veszély.

 

Számtalan próbálkozás után a káros anyag kibocsátás csökkentésére sikerült nemzetközi egyezmény formájában elindítani azt a folyamatot, mely garantálja a tendencia visszafordítására tett törekvéseket. Nehéz megérteni, hogy a feltalálóink és tudós elméink a napsugárzást - energiatermelő eszközeink alapjaként - (mely az Emberiség számára korlátlan mennyiségben áll rendelkezésre) miért csak most kezdték felfedezni. Szerencsére ma már a kezünkben vannak  a lehetőségeink.

A napenergiánál is közelebb van és állandó támpontot  biztosít a Föld hő, melynek elapadhatatlansága is vitán felül áll.

 

Az energiatakarékos megújuló energiát felhasználó rendszerek igen költséges kialakítása eddig nem tette lehetővé a rendszerek belátható időn belüli megtérülését, így annak elterjedése akadályokba ütközött. Mára ez megváltozott.

 

 

Zöld Energia

 

A megújuló energiaforrás olyan közeg, természeti jelenség, melyekből energia nyerhető ki, és amely akár naponta többször ismétlődően rendelkezésre áll, vagy jelentősebb emberi beavatkozás nélkül legfeljebb néhány éven belül újratermelődik.

A megújuló energiaforrások jelentősége, hogy használatuk összhangban van a fenntartható fejlődés alapelveivel, tehát alkalmazásuk nem rombolja a környezetet, ugyanakkor nem is fogják vissza az emberiség fejlődési lehetőségeit. Szemben a nem megújuló energiaforrások (kőszén, földgáz, stb.) használatával, nem okoznak olyan halmozódó káros hatásokat mint az üvegházhatás, a levegőszennyezés, vagy a vízszennyezés.

A szél- és napenergia-technológiák alkalmazása lehetőséget ad arra is, hogy az ember saját maga állítsa elő az otthonában használt villamos energiájának, üzemanyagának és vizének egy részét, vagy akár az egészét. A fosszilis tüzelőanyagoktól való elhatárolódás különösen fontos, egyrészt a globális felmelegedés megállítása miatt, másrészt a közelgő olajhozamcsúcs fenyegetése miatt.”

Forrás: wikipedia, teljes cikk: http://hu.wikipedia.org/wiki/Z%C3%B6ld_energia

 

 

Mi az a napelem?

 

 

A napelem vagy fotovillamos elem olyan szilárdtest eszköz, amely az elektromágneses sugárzást (fotonbefogadást) közvetlenül villamos energiává alakítja. Az energiaátalakítás alapja, hogy a sugárzás elnyelődésekor mozgásképes töltött részecskéket generál, amiket az eszközben az elektorkémiai potenciálok, illetve az elektron kilépési munkák különbözőségéből adódó beépített elektromos tér rendezett mozgásra kényszerít, vagyis elektromos áram jön létre. Ez a jelenség bármilyen megfelelő fényspektrummal rendelkező fényforrás esetén is lezajlik, nem szükséges kizárólagosan napfény.

A napelemekre általában 20-25 év a garancia, jellemzően 20-40 év az élettartamuk. A napenergia hasznosításában hosszabb távon számottevő növekedés várható.

A ma létező nagy teljesítményű naperőművek jellemzően nem ezt a technológiát alkalmazzák; a naphőerőművek a Nap hőjét forró gőznek vagy folyadéknak adják át, ezzel turbinák segítségével nyernek áramot.

Forrás: wikipedia